Здається що сafes.create вертає масив з одним закладом — онлайн-меню